Zonjusha.

Tırtıl, tırtılın sonu pır pır kelebek. 

Tırtıl, tırtılın sonu pır pır kelebek.